Η εταιρεία ΜΠΛΕΤΣΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ Α.Ε. διατηρεί το εργοστάσιο παραγωγής της στο 17ο χλμ Ε.Ο. Ιωαννίνων – Αθηνών με κύρια επιχειρηματική δραστηριότητα την παραγωγή και εμπορία ζωοτροφών.
Η Διοίκηση της εταιρείας έχει επιλέξει ως μέσο για τη συνεχή ανάπτυξη της, μια σαφώς καθορισμένη Πολιτική για την Ποιότητα και την Ασφάλεια των προϊόντων της. Μέσω της Πολιτικής αυτής εκφράζεται η δέσμευση της Διοίκησης της εταιρείας για την παροχή στους πελάτες ασφαλών προϊόντων και υπηρεσιών που να καλύπτουν τις απαιτήσεις τους και την ισχύουσα νομοθεσία, έτσι όπως αρμόζει στη θέση και το καλό όνομα της εταιρείας στην αγορά.
Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου η εταιρεία έχει σχεδιάσει, αναπτύξει και εφαρμόσει, σε όλα τα στάδια των παραγωγικών και λειτουργικών της διαδικασιών, Σύστημα Ασφάλειας των Ζωοτροφών H.A.C.C.P., βάση των απαιτήσεων του προτύπου ISO 22000:2018.
Η βασική πολιτική ποιότητας, με γνώμονα την οποία προγραμματίζονται όλες οι ενέργειες της εταιρείας, συνοψίζεται στα ακόλουθα:
• Να επιτυγχάνει και να διατηρεί την ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων της στο επίπεδο που υπόσχεται στους πελάτες, χρησιμοποιώντας την καλύτερη διαθέσιμη τεχνολογία και άρτια τεχνογνωσία για τις οικονομικές δυνατότητες της εταιρείας.
• Να παράγει, να αποθηκεύει και να διακινεί τα προϊόντα της σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές, ενώ έμφαση θα δίνεται στις συνθήκες συντήρησης και ασφάλειας αυτών .
• Να ενημερώνει τα ενδιαφερόμενα μέρη και να προγραμματίζει τις εκάστοτε βελτιώσεις σε θέματα ποιότητας με βάση την ανάδραση των πληροφοριών που επιστρέφουν από αυτά.
• Να εξασφαλίζει συνεχή και διεξοδική επιμόρφωση, και επαγγελματική επάρκεια στο προσωπικού της, ώστε να αποκτήσει συνείδηση ποιότητας και εξειδίκευση στις εργασίες του.
• Να καταβάλει συνεχή προσπάθεια για περιορισμό μη συμμορφούμενων προϊόντων.
• Να ανασκοπείται ως προς την συνεχή καταλληλότητα του και να υποστηρίζεται από μετρήσιμους στόχους
• Να διαθέτει τους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους που εγγυώνται την υποστήριξη των διαδικασιών που αφορούν την ασφάλεια των ζωοτροφών και την επίτευξη συνεχούς βελτίωσης της Ποιότητας.
Η διαρκής βελτίωση και η ενίσχυση της ειλικρινούς και εποικοδομητικής σχέσης με τον πελάτη αποτελούν πρωταρχικό στόχο της εταιρείας. Επιδίωξη της είναι η παροχή της καλύτερης δυνατής εξυπηρέτησης του πελάτη τόσο σε επίπεδο παροχής προϊόντων όσο και σε επίπεδο ενημέρωσης.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Που θα μας βρείτε

Τα προϊόντα μας είναι διαθέσιμα σε όλη την Ελλάδα!
ΣΗΜΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ