ΒΟΟΤΡΟΦΙΑ

Η παραγωγή αγελαδινού γάλακτος και βόειου κρέατος είναι μια οικονομική δραστηριότητα, η οποία απαιτεί επενδύσεις σε υγιή και υψηλής γενετικής και παραγωγικής αξίας ζώα.

Τα προϊόντα μας εξασφαλίζουν για τους Έλληνες εκτροφείς τη δυνατότητα να έχουν παραγωγικά ζώα με υψηλές αποδόσεις και χαμηλό κόστος συντήρησης, ακολουθώντας τις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής.

ΒΟΕΙΔΗ

ΜΠ–30

Φύραμα Εναρκτήριο Μόσχων
(0 – 90 ημέρες)
Μορφή τροφής: Pellet

ΜΠ–32Ρ

Φύραμα Πάχυνσης Μόσχων
(Έναρξη διατροφής – σφαγή)
Μορφή τροφής: Pellet

MΠ-33P

Φύραμα Αγελάδων Ελευθέρας Βοσκής
Μορφή τροφής: Pellet

MΠ-34P

Φύραμα Αγελάδων Εγκυμοσύνης – Γαλ/γής Ελευθέρας Βοσκής
Μορφή τροφής: Pellet

MΠ-35P

Φύραμα Πάχυνσης Μόσχων
(300kg έως 500kg)
Μορφή τροφής: Pellet

MΠ-36P

Φύραμα Ανάπτυξης Μόσχων
(Έναρξη διατροφής έως 300kg Ζ.Β.)
Μορφή τροφής: Pellet

ΜΠ–37

Φύραμα Τελικής Πάχυνσης Μόσχων
(500kg Ζ.Β. ή 13μήνες έως τη σφαγή)
Μορφή τροφής: Pellet

ΜΠ–38A

Φύραμα Αγελάδων Υψηλής Γαλακτοπαραγωγής
(Διατροφή με τριφύλλι)
Μορφή τροφής: Pellet

ΜΠ-39

Φύραμα Αγελάδων Υψηλής Γαλακτοπαραγωγής
(Διατροφή με ενσίρωση καλαμποκιού)
Μορφή τροφής: Pellet

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΑ ΒΟΕΙΔΩΝ

ΜΠ-130

Συμπύκνωμα Εναρκτήριο Μόσχων
(0 – 90 ημέρες)
Μορφή τροφής: Pellet

ΜΠ-133Ρ

Συμπύκνωμα Αγελάδων Ελευθέρας Βοσκής
Μορφή τροφής: Pellet

ΜΠ-134Ρ

Συμπύκνωμα Αγελάδων Εγκυμοσύνης – Γαλ/γής Ελευθέρας Βοσκής
Μορφή τροφής: Pellet

ΜΠ-135Ρ

Συμπύκνωμα Πάχυνσης Μόσχων
(300kg Ζ.Β. έως 500kg Ζ.Β.)
Μορφή τροφής: Pellet

ΜΠ-136Ρ

Συμπύκνωμα Ανάπτυξης Μόσχων
(Έναρξη διατροφής έως 300kg Ζ.Β)
Μορφή τροφής: Pellet

ΜΠ-136 PLUS

Συμπύκνωμα Ανάπτυξης Μοσχιδίων
(90ημέρες – 14μήνες)
Μορφή τροφής: Pellet

ΜΠ-137

Συμπύκνωμα Τελικής Πάχυνσης Μόσχων
(500kg Ζ.Β ή 13 μήνες έως τη σφαγή)
Μορφή τροφής: Pellet

ΜΠ-138

Συμπύκνωμα Αγελάδων Υψηλής Γαλ/γής
Μορφή τροφής: Pellet

ΜΠ-139

Συμπύκνωμα Αγελάδων Υψηλής Γαλ/γής
(Διατροφή με ενσίρωση καλαμποκιού)
Μορφή τροφής: Pellet

Που θα μας βρείτε

Τα προϊόντα μας είναι διαθέσιμα σε όλη την Ελλάδα!
ΣΗΜΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ