ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΑ

Ο τομέας της χοιροτροφίας, έχει ιδιαίτερη σημασία  για τη χώρα µας. Επηρεάζεται από την τάση για μεγαλύτερη παραγωγή και κάλυψη των αναγκών, σε ένα περιβάλλον άκρως ανταγωνιστικό. 

Παράλληλα μέσα σε αυτό το περιβάλλον οι καταναλωτές είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι σχετικά με την ασφάλεια και την υγιεινή των τροφίμων ζωικής προέλευσης.

Εκείνοι που επιλέγουν την εταιρεία μας επιλέγουν καθημερινά να ταΐσουν τα χοιρίδια τους με πλούσια και υψηλής διατροφικής αξίας προϊόντα.

ΧΟΙΡΟΙ

ΜΠ-40

Φύραμα Εναρκτήριο Χοίρων
(0-20kg)
Μορφή τροφής: Αλευρώδης

ΜΠ-41

Φύραμα Ανάπτυξης Χοίρων
(20kg-50kg)
Μορφή τροφής: Αλευρώδης και Pellet

ΜΠ-42

Φύραμα Πάχυνσης – Γενικής Χρήσης Χοίρων
(50kg – σφαγή)
Μορφή τροφής: Αλευρώδης και Pellet

Που θα μας βρείτε

Τα προϊόντα μας είναι διαθέσιμα σε όλη την Ελλάδα!
ΣΗΜΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ