ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

Η πτηνοτροφία στην Ελλάδα, αποτελεί τον πιο οργανωμένο και ανεπτυγμένο τομέα της πρωτογενούς παραγωγής.

Καλύπτει το 5% της αγροτικής οικονομίας και το 10% της ζωικής παραγωγής, με τον αριθμό των πτηνών που εκτρέφονται (110 εκατ.) να έχει αυξηθεί κατά 80% την τελευταία 20ετία.

H διατροφή των νεαρών ορνίθων κρεατοπαραγωγής είναι μια πρόκληση για πολλούς λόγους με τους καταναλωτές σήμερα να θέλουν τη διαβεβαίωση ότι τα προϊόντα που χρησιμοποιούν δεν απειλούν την υγεία τους, αλλά και ότι το κρέας που θα καταναλώσουν είναι ασφαλές.

Τα προϊόντα μας είναι δοκιμασμένα και βελτιώνονται συνεχώς ενώ παράλληλα διαθέτουμε μια πλήρη γκάμα προϊόντων που καλύπτει όλες τις διατροφικές ανάγκες των πτηνών.

ΠΤΗΝΑ

ΜΠ-10

Πλήρης Τροφή Ορνίθων Πάχυνσης
(1η ημέρα – 30η ημέρα)
Μορφή τροφής: Αλευρώδης και Τρίμματα
Συσκευασία: 20kg – 40kg

ΜΠ-11Τ

Πλήρης Τροφή Ορνίθων Πάχυνσης
(30η ημέρα – σφαγή)
Μορφή τροφής: Τρίμματα
Συσκευασία: 20kg – 40kg

ΜΠ-12Τ

Πλήρης Τροφή Ορνίθων Αυγοπαραγωγής
Μορφή τροφής: Τρίμματα
Συσκευασία: 20kg – 40kg

ΜΠ-13Α

Πλήρης Τροφή Ορνίθων Πάχυνσης Χωρικής Εκτροφής
Μορφή τροφής: Αλευρώδης και Τρίμματα
Συσκευασία: 20kg – 40kg

ΜΠ-13T

Πλήρης Τροφή Ορνίθων Πάχυνσης Χωρικής Εκτροφής
Μορφή τροφής: Αλευρώδης και Τρίμματα
Συσκευασία: 20kg – 40kg

ΜΠ-14

Πλήρης Τροφή Ορνίθων Γενικής Διατροφής
Μορφή τροφής: Σπασμένα Δημητριακά
Συσκευασία: 20kg – 40kg

Που θα μας βρείτε

Τα προϊόντα μας είναι διαθέσιμα σε όλη την Ελλάδα!
ΣΗΜΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ