ΕΡΕΥΝΑ

Η Εταιρεία φροντίζει να ενημερώνεται συνεχώς για τις νέες τεχνολογίες και τις νέες προοπτικές που προσφέρονται στον χώρο της διατροφής.

Η Εταιρεία έχει δημιουργήσει τέσσερις ιδιόκτητες μονάδες:

 • Πάχυνσης – αναπαραγωγής χοίρων εκτατικής εκτροφής
 • Απογαλακτισμού – πάχυνσης και αναπαραγωγής αμνοεριφίων
 • Κότες αυγοπαραγωγής εκτατικής εκτροφής
 • Κοτόπουλα πάχυνσης εκτατικής εκτροφής

Επίσης συνεργάζεται με:

 • Μονάδα αιγοπροβάτων εκτατικής εκτροφής
 • Μονάδα αιγοπροβάτων γαλακτοπαραγωγής εντατικής εκτροφής
 • Μονάδα αιγών γαλακτοπαραγωγής εντατικής εκτροφής
 • Μονάδα αγελάδων γαλακτοπαραγωγής εντατικής εκτροφής
 • Μονάδα αγελάδων εκτατικής εκτροφής

Οι μονάδες αυτές παρακολουθούνται σε όλα τα στάδια της εκτροφής. Μέσα από αυτή τη διαδικασία η εταιρεία καταλήγει σε ασφαλή αποτελέσματα όσον αφορά:

 • Την επίδραση των πρώτων υλών στα σιτηρέσια
 • Την απόδοση των σιτηρεσίων
 • Την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων που διατίθενται στην αγορά

Η εταιρεία σκέφτεται, ερευνά και αξιοποιεί τα νέα προϊόντα που προσφέρει στην αγορά της διατροφής των ζώων. Προσπαθεί να συνδυάσει πάντα το οικονομικό κόστος και την ποιότητα που πρέπει να διαθέτουν τα προϊόντα επιτυγχάνοντας άριστα την συνάρτηση:

κόστος ζωοτροφής + απόδοση ζωοτροφής = ποιότητα παραγόμενου προϊόντος

Που θα μας βρείτε

Τα προϊόντα μας είναι διαθέσιμα σε όλη την Ελλάδα!
ΣΗΜΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ