ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Η εταιρεία απαρτίζεται  από 10 άτομα  εργατικό δυναμικό. Το έμπειρο και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό προσφέρει και να δίνει υπεύθυνες, γρήγορες και αποδοτικές λύσεις στους πελάτες της όπου είναι και το βασικό μέλημα της.

Η εταιρεία ΜΠΛΕΤΣΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ Α.Ε., δημιουργώντας σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες της προσφέρει επιλεγμένα προϊόντα καθώς γίνονται συνεχείς έλεγχοι των παραγόμενων τροφών από εξειδικευμένα άτομα. Αποτέλεσμα αυτού η ικανοποίηση και αποδοχή των πελατών μας, όπου μας το δείχνουν έμπρακτα καθημερινά επιλέγοντας τα προϊόντα μας. 

Επιπλέον, η εταιρεία συμμετέχει συνεχώς σε διάφορες και ποικίλες εκθέσεις, πάνω στο αντικείμενό της. 

Σημαντικό για την εταιρεία είναι όλες οι  δραστηριότητές της να είναι σύμφωνες με τις ισχύουσες νομοθεσίες της ΕΕ. Η συνεχής προσπάθεια της εταιρείας να ακολουθεί τις αλλαγές της εποχής αλλά και τις αυξανόμενες ανάγκες  πραγματοποιείται με συνεχείς επενδύσεις σε σύγχρονο εξοπλισμό που εξασφαλίζει ευελιξία και άριστη ποιότητα. 

 

Που θα μας βρείτε

Τα προϊόντα μας είναι διαθέσιμα σε όλη την Ελλάδα!
ΣΗΜΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ